بیل

صد بیل آهنی بر سر
دنیا ...
یک بیل زغال اضافه
آخرت ...
این شد عاقبت
دین - دنیا زده ام...
دنیای - دین زده ام ....
من مانده ام امروز
و
حجره خالی زغال فروشان فصل سپیدی عمر بی ثمر .....

مهدی مقدم دوست
.... دو میم دال ....

/ 0 نظر / 8 بازدید