سرخی رو ....

آئینه سرخی صورتت شدم 
از سیلی زمانه بی رحم 
ای روزگار .....
کاش خوشرنگ تر میکشیدی 
سیلی زمانه را 
ای
نقاش دلم ... 
کبود چرا کشیدی ....
سر درونی ام بر رخسار - رنگ درونی ام ....!

مهدی مقدم دوست 
....دو میم دال ....

/ 0 نظر / 8 بازدید