درد من ....

درد من ....
درد من غربت دل
غربت دست ساز بشری...
غربت پیدا و نهان ...
درد من تنهائی من - نبود و نیست ...
درد من تنها خود درد
تنهائی فکر - ذهن ....
اندیشه --
راهی دوری نرویم - من خود دردم ...
خود اندیشه مرگ
تو چطور ....

مهدی مقدم دوست
... دو میم دال ...

/ 0 نظر / 8 بازدید