حس و حال

اینروزها 
حس و حالم
همچو 
کوچه قدیمی خانه کودکی ام 
کوچه درختی ....
دریغ از یک درخت خشک ....!
همه اسفالت - همه سیاه 
پر ریگ 
با آبراه هدایت شده به شاه راه بی نشان مسدودی ....

مهدی مقدم دوست 
.... دو میم دال ....

/ 0 نظر / 10 بازدید