وطنم..

با بغض بخوانم نامت
یا تبسم
امروز
ای نقطه پرگارم - دخت زمین و زمانم
ای ایرانم ...
وطنم .....
از یاد رفته قهقهه مستانه ات - مستانه ام
به کدام گناه
به مسلخ میبرند تو را
از دیر باز خدایان زمینی ......!
تو هم سیب گاز زده ای در خفا ...!

مهدی مقدم دوست
.... دو میم دال .....

/ 0 نظر / 8 بازدید