صعود-سقوط

صعود کرد -هزار پا بالای خط فقر
سقوط کرد - هزار متر زیر زمین
رفت و رفت و رفت بالا و بالاتر
گذر کرد - خط فقر مادی اش
چه سود
و صد افسوس سقوط کرد
به زیر زمین - فهمش
حق الناس کش - دنیا پرست ...

مهدی مقدم دوست
.... دو میم دال ......

/ 0 نظر / 8 بازدید