لوح سفید

با لوحی سفید
چشم گشودم به دنیا - گریستم
بر صورت دنیا - بی اشک
بجرم زندگی زدند سیلی بر تن وارو و نهیفم ....
که بیا نوبت توست .!
زندگی باید کرد ...
محکومی ....
گربه دنیا را - همان لحظه اول
کشتند ....

مهدی مقدم دوست
....دو میم دال....

/ 0 نظر / 7 بازدید