دیوار ....

چه عاشقانه درد دل میکنم
با دیوارهای بی رنگ ترک خورده از گذر عمر
دیوار ها خوب میفهمند ، سردی - گرمی روزگار
ترکها ، از گذر عمر خود شاهد آنند ...
در پس آن پنجره بسته رو به حیاط
خوب میداند دیوار عاشق من
علفها کی میرویند
درختها کی جوانه میزنند
پائیز عمرشان چه زمان
عروسی باورشان تا کی در پس برف ، سفید پوش خواهند شد ...
من گاهی برای دیوارم گریه میکنم
رو به همان سردی بی روح ترکهای گذر ، از پس عمر
دیوار ها خوب میدانند ، رسم فا صله ها ...
تو امروز شعر منی
ای سنگ صبور - ای باور تنهائی و حتی خود مرگ ......
چوب خط عمر من - بر تن تو
تو شمار - مرگ دلم ، سنگ صبورم . ای دیوار ساکت و سرد
سقفهای دلم با تو - تا به خدا
ای محرم رازهای خلقت .....
.
.
.
.
.
.
.
مهدی مقدم دوست
.... دو میم دال .....

/ 0 نظر / 27 بازدید