امروزم ....

امروز دلم همچو دیروز نیست ....
امروز دلم 
آب نبات رنگین کودکی میخواهد 
به من چه مربوط ازامروز - اتم چیست 
هسته دارد یا خیر ....
وقتی قاتل خاطرات کودکی من است ...!

مهدی مقدم دوست 
.... دو میم دال ....

/ 0 نظر / 8 بازدید