عاقبت .....

در انتها راه  هم  نفهمیدم ..
 که ما با درد زاده شدیم
 یا درد با ما
 عاقبت نفهمیده مردم .....
 مردم ...

 
شهرام ....

/ 5 نظر / 4 بازدید
مریم

شاید هم درد را ما زاییده ایم![گل]

مریم

یعنی چی این پستت؟!!! نگرفتم منظورتو! نه تو مثل من نیستی ... یعنی آرزو نکن که مثل من باشی ..

صدفی

درد رنگ و بوی غنچه ی دل است پس چگونه من رنگ و بوی غنچه را ز برگ های تو به توی ان جدا کنم ...

پري

تو چرا سنگ شدی ؟ تو چرا این همه دلتنگ شدی ؟ بازکن پنجره را و بهاران را باورکن [گل] بی نهایت خوشحالم کردی بعد از مدتها بی خبری . ممنون که سر زدید [لبخند]