مدعی ...

یادم باشد ....
بعد مرگ
کد پستی قلبم را
در سیاه چال قلبم
حک کنم .....
تا
نه تو توانی
به جهنم من وارد شوی
نه من
به بهشت تو .....
ای مدعی - پر سخَنِ - اما - کم عمل .......

مهدی مقدم دوست
.... دو میم دال .....

/ 0 نظر / 14 بازدید