ابر دلتنگی ....

وقتی که بارید 
ابر دلتنگی بهار 
دیدم 
تنها خود نیستم 
کین گونه میگریم 
پر بار و سیلاسا ....
اوشست جوانه های سبز امید شهر - به آنی 
با 
اشک شیرین آسمانی اش 
دلها باز - باطراوت و سبز 
دنیا زیبا شد ....
من میشویم چشم و دل را 
با اشک شور زمینی ام 
عمری - هیچ دلی تازه نشد ...

مهدی مقدم دوست 
.... دو میم دال ....

/ 0 نظر / 15 بازدید