برف..

یک رنگم کن
همچو لوح کودکی ام ....
ببار - ببارید ای دانه های سپید - رنگ کن مرا
همدست با دنیا - پاکی ها
یک رنگ و پاک
بشوی مرا - جلا ده روحم
ای برف
از آب شدن باکی نیست
لیوانها همه در نوبت عطشند - عطش زندگی ...
ببار ای امید جوانه ها - سبز های اردی بهشت
روحم جلا ده - بهار در راه است ..
تابستانی گرم و پر عطش ......
ببار ای همه پاکی ها ....
ببار - عطش در راه است .....
ببار - ای دانه های امید - زندگی - ببار .....

.
مهدی مقدم دوست
.... دو میم دال ......

/ 0 نظر / 6 بازدید