نقطه پر درد

نقطه هایم همه درد همه مرگند ....
همه حرف ....
اعتراض من است ...
درد من است ...
مونس نگفتن و زنده ماندنم ....
نقطه هایم همه حرف ...
همه زهر ...
بر من و تو ...
از کجا بگم ...
به کی ...
هوای حوصله ها ابریست ...

مهدی مقدم دوست .
.... دو میم دال ....

/ 0 نظر / 7 بازدید