گذر سی ....

من اجازه نخواهم داد قبل از گذر سی سال کسی را در گورم بخوابانند .. 
خیالتان آسوده گورم بعد سی مطهر خواهد شد ... 
فکری بحال گور امروز خود کنید ....!
گور عاریه موجود نمیباشد ...!
با تشکر دومیم دال ...

/ 0 نظر / 8 بازدید