هموطن

هموطن بنشین کنارم
فارغ از هر نوع نگاه
دین - آئین - ارمان
مهمان من یک استکان چای قند پهلو
در دشتهای بیکران وطن
دین در دل - ارمانم به قلب ....
بیا ..
بنشین کنارم - فارغ از هر جنس - نگاه -
الا خاک .....
چه فرق زن یا مرد - آتش و پنبه - جدائی نیمه فکر من و توست
هر که آید - رود
من مانم و تو - پرچم خسته - هموطن -
به فردا بنگر - امروز تنها - نه ....

مهدی مقدم دوست
.... دو میم دال .....

/ 0 نظر / 7 بازدید