نمیدونم ....

نمیدونم - چرا فهمم هوای باد و طوفان کرد 
کدوم فصلم 
کدوم تاریخ 
که اینگونه مجنونم ....
نمیدونم چرا فکرم به روزه - روز تقدیره 
چه تقدیری توی این دل تاریک 
که تقدیرم گرفتار 
گرفتار دل - دل مجنون ....
نمیدونم چرا دستم همیشه یاد اون دسته
که او زد .....
ولی چشمم به اون دسته 
همون دستی که بعد جمع 
نشان قد اون قلبه ... 
آه ...... 
نگاهم کن .. 
دلم میخواد که برگردم - به اون رویا
به رویای خوشت دنیا ....
به فریاد دل رس 
دلی که یادگار زخمه - نشون اون - همون دسته - همون قلبه ..... 
نمیدونم کجای برگ تقویمش خدایم رفته از یادش ...
منم مهدی - منم اینجا -کدوم تقدیر - کدوم کابوس ...!
نمیدونم چرا قلبم - در این غربت - باد و بارونی است 
نه پائیزم نه تابستان 
یه کاری کن ... یه کاری کن 
به کابوس تو برگردم ... 
به کابوس تو برگردم .....

مهدی مقدم دوست 
... دو میم دال ....

/ 0 نظر / 7 بازدید